• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด

Office of Provincial Commercial Affairs Roiet

ข่าวประชาสัมพันธ์

12383 ยอดเข้าชม

พิธีมอบคัมภีร์เทศน์ เฉลิมพระเกียรติฯ

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 นายพงษ์ศักดิ์ วรวงศ์ พาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายนิระเวช นนทมาตย์10

10 ส.ค. 2565 20

อ่านเพิ่มเติม
ร่วมลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ คบจ.ร้อยเอ็ด เพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs ฝ่าวิกฤตโควิด-19

วันพุธ ที่ 10 สิงหาคม 2565 นายพงษ์ศักดิ์ วรวงศ์ พาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด (สธ.)10

10 ส.ค. 2565 19

อ่านเพิ่มเติม
ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ คบจ.ร้อยเอ็ด เพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs ฝ่าวิกฤตโควิด-19

วันจันทร์ ที่ 8 สิงหาคม 2565 นายพงษ์ศักดิ์ วรวงศ์ พาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด (สธ.)10

10 ส.ค. 2565 24

อ่านเพิ่มเติม
ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง

 วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายพงษ์ศักดิ์  วรวงศ์ พาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ดร่วมบันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์10

5 ส.ค. 2565 34

อ่านเพิ่มเติม
งานแถลงข่าวการประกวดผ้าลายพระราชทาน “ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา”

วันที่ 5 ส.ค. 65  เวลา 08.30 น.  นายพงษ์ศักดิ์  วรวงศ์ พาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด10

5 ส.ค. 2565 29

อ่านเพิ่มเติม