• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด

Office of Provincial Commercial Affairs Roiet

ประกาศจังหวัด

473 ยอดเข้าชม

ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด

??ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด?? เรื่อง มาตการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (เพิ่มเติม ฉบับที่ ๙) ตามที่จังหวัดร้อยเอ็ด ได้มีประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด10

22 เม.ย. 2563 81

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ห้ามกักตุนสินค้า

ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ห้ามกักตุนสินค้า

13 เม.ย. 2563 12

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในหารป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (เพิ่มเติม)

ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในหารป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (เพิ่มเติม)

25 มี.ค. 2563 90

อ่านเพิ่มเติม
โครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ปี 2562

โครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ปี 2562 ได้เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฯ ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 จนถึง วันที่10

15 ส.ค. 2562 33

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศสำนักงานพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ดเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

ประกาศสำนักงานพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ดเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

30 ก.ค. 2562 92

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศสำนักงานพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ดเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

ประกาศสำนักงานพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน  ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

26 ก.ค. 2562 50

อ่านเพิ่มเติม