• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด

Office of Provincial Commercial Affairs Roiet

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

5194 ยอดเข้าชม

ประกวดราคาจ้างโครงการพาณิชย์...ลดราคา ช่วยประชาชน ปร 2565 รอบที่ 2

ประกวดราคาจ้างโครงการพาณิชย์...ลดราคา ช่วยประชาชน ปร 2565 รอบที่ 2

27 ก.ย. 2565 3

อ่านเพิ่มเติม
พาณิชย์พร้อมกระจายสินค้าพื้นที่น้ำท่วมไม่ให้ขาดแคลน

กรมการค้าภายใน พร้อม กระจายสินค้าไม่ให้ขาดแคลนในพื้นที่น้ำท่วม เข้มร้านธงฟ้าห้ามฉวยโอกาสคนใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ,คนละครึ่ง     นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์10

12 ก.ย. 2565 2

อ่านเพิ่มเติม
เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  โครงการพาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน ปี 2565 (งวดที่ 2)

12 ก.ย. 2565 11

อ่านเพิ่มเติม
ประกวดราคาจ้างโครงการพาณิชย์…ลดราคา ช่วยประชาชน ปี2565 (งวดที่ 1)

ประกวดราคาจ้างโครงการพาณิชย์…ลดราคา ช่วยประชาชน ปี2565 (งวดที่ 1)      

23 ส.ค. 2565 2

อ่านเพิ่มเติม
ประกวดราคาจ้างโครงการพาณิชย์...ลดราคา ช่วยประชาชน ปี 2565 (งวดที่ 1)

ประกวดราคาจ้างโครงการพาณิชย์...ลดราคา ช่วยประชาชน ปี 2565 (งวดที่ 1)

8 ส.ค. 2565 7

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศเลิกประกวดราคาจ้าง โครงการพาณิชย์ลดราคา… ช่วยประชาชน ปี 2565 งวดที่1

ประกาศเลิกประกวดราคาจ้าง โครงการพาณิชย์ลดราคา… ช่วยประชาชน ปี 2565 งวดที่1

3 ส.ค. 2565 2

อ่านเพิ่มเติม