• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด

Office of Provincial Commercial Affairs Roiet

บริการออนไลน์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัด

BIZ CLUB และ OTOP Select

BIZ CLUB และ OTOP Select

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ธงฟ้า ลดราคา! ช่วยประชาชน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รายชื่อร้านอาหารที่คณะทำงานรับรองร้านอาหารที่บริการลูกค้าด้วยข้าวหอมมะลิจังหวัดร้อยเอ็ด

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การจัดการองค์ความรู้ (KM)

การจัดการองค์ความรู้ (KM)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS

รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2564

สรุปผลการดำเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ร้านอาหารหนูณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ข้อมูลข่าวสาร ของทางราชการ

ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวชี้วัดประจำปีงบประมาณ 2564 รอบที่ 2

ตัวชี้วัดประจำปีงบประมาณ 2564 รอบที่ 2

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

มาตราการเเละเเนวทางป้องกัน ความเสี่ยงฯ ปี 2565

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม