• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด

Office of Provincial Commercial Affairs Roiet

ดำเนินการพิจารณา ตรวจสอบ และกลั่นกรองผลิตภัณฑ์ที่สมัครเข้ารับการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2565

สพจ.รอ. 20 พ.ค. 2565 อ่าน [25]

...
ระหว่างวันที่ 19-20 พฤษภาคม 2565 นายพงษ์ศักดิ์  วรวงศ์ พาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นางสาวลักขณา  คุรินทร์ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ ร่วมดำเนินการพิจารณา ตรวจสอบ และกลั่นกรองผลิตภัณฑ์ที่สมัครเข้ารับการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2565 (OTOP Product Champion : OPC) ระดับจังหวัด โดยคณะทำงานพิจารณาประเภทของใช้ ของใช้ของตกแต่ง ของที่ระลึก ประกอบด้วย ผู้แทนวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด ผู้แทนพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด และผู้แทนพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์