• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด

Office of Provincial Commercial Affairs Roiet

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด ลงพื้นที่ร้านค้าธงฟ้าฯ และร้านค้าปลีกรายย่อยหรือร้านโชห่วย

สพจ.รอ. 23 พ.ค. 2565 อ่าน [18]

...
วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2565 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด ลงพื้นที่ร้านค้าธงฟ้าฯ และร้านค้าปลีกรายย่อยหรือร้านโชห่วย ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 8 ร้าน ให้เข้าร่วมโครงการ “smart โชห่วย”  ซึ่งเป็นการยกระดับร้านค้าให้มีการจัดการอย่างมีระบบ มีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการร้านค้า เป็นการลดต้นทุนเพิ่มยอดขาย สร้างรายได้เพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืน 
 
ทั้งนี้ทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด ได้เข้าร่วมสังเกตุการณ์และดูวิธีสาธิตการใช้งานเครื่อง POS พร้อมทั้งคำแนะนำในการจัดการร้านค้าให้เป็นระบบ ณ ร้านวิลัยภรณ์พาณิชย์ ตำบลโนนรัง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นผู้ให้คำแนะนำ

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์