• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด

Office of Provincial Commercial Affairs Roiet

ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบตลาดกลุ่มจังหวัดแบบหลายช่องทางฯ

สพจ.รอ. 23 พ.ค. 2565 อ่าน [3]

...
ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบตลาดกลุ่มจังหวัดแบบหลายช่องทาง การจัดกิจกรรมส่งเสริมตลาดสินค้าและบริการกลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ครั้งที่ 2 (ภาคใต้) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์