• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด

Office of Provincial Commercial Affairs Roiet

พิธีเปิดโครงการ คบจ.ร้อยเอ็ด เพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs ฝ่าวิกฤตโควิด-19 แบบบูรณาการ

สพจ.รอ. 23 พ.ค. 2565 อ่าน [25]

...
วันจันทร์ ที่ 23 พฤษภาคม 2565 นายพงษ์ศักดิ์ วรวงศ์ พาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ คบจ.ร้อยเอ็ด เพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs ฝ่าวิกฤตโควิด-19 แบบบูรณาการ ณ ห้องเอ็มแกรนด์บอลรูม (ชั้น 1 ) โรงแรมเอ็มแกรนด์ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นผู้กล่าวเปิดงาน ภายในงานมีกิจกรรมเพิ่มศักยภาพให้ผู้ประกอบการ SMEs ในการเข้าถึงมาตรการและความช่วยเหลือต่างๆของภาครัฐ (สินเชื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการของสถาบันการเงินของรัฐ) โดยผู้แทน ธนาคาร SMEs ธนาคารกรุงไทย ธนคารออมสิน และธ.ก.ส. กิจกรรมการเข้าสู่ระบบของภาครัฐ อาทิ การขึ้นทะเบียน SME เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ การขึ้นทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์/การส่งออก การขึ้นทะเบียน OTOP การขอรับรองมาตรฐาน อย. 
พร้อมทั้งมีการแนะนำหลักสูตรออนไลน์โดยผู้แทนธนาคารออมสิน ในเรื่องหลักสูตรความรู้และทักษะในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการประกอบธุรกิจ

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์