• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด

Office of Provincial Commercial Affairs Roiet

ธปท.ลุยพัฒนานวัตกรรม-ส่งเสริมเทคโนโลยีใหม่

innnews 24 พ.ค. 2565 อ่าน [1]

...
ธปท.เดินหน้าพัฒนานวัตกรรมและส่งเสริมการนำเทคโนโลยีใหม่ ในบริการทางการเงิน ผ่านกลไก Regulatory Sandbox รวมแล้วกว่า 38 โครงการ

 

 

นางสาวสิริธิดา พนมวัน ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายระบบการชำระเงินและเทคโนโลยีทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่าที่ผ่านมา ได้สนับสนุนให้ผู้ประกอบการทางการเงินที่เป็นสถาบันการเงินและผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน (Non-bank) พัฒนานวัตกรรมและส่งเสริมการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในบริการทางการเงิน ผ่านกลไก Regulatory Sandbox เพื่อเปิดโอกาสให้ภาคธุรกิจสามารถทดสอบให้บริการจริงภายใต้ขอบเขตที่กำหนด ควบคู่ไปกับการดูแลความเสี่ยงและคุ้มครองผู้ใช้บริการที่เหมาะสม และต่อมาได้ ธปท. ได้เพิ่มความยืดหยุ่นให้ผู้ประกอบการทางการเงินสามารถทดสอบนวัตกรรมได้เองผ่านกลไก Own Sandbox ในกรณีที่เป็นโครงการที่พัฒนาขึ้น เพื่อหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง

 

ขณะที่โครงการที่เข้าทดสอบใน Regulatory Sandbox เน้นโครงการที่ถูกออกแบบหรือพัฒนาเพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานหรือมาตรฐานกลาง ซึ่งต้องการการทดสอบร่วมกันในวงกว้าง หรือกรณีที่มีกฎหมายหรือหลักเกณฑ์กำหนดให้ต้องเข้าทดสอบใน Regulatory Sandbox จนถึงสิ้น ไตรมาส 1 ปี 2565 มีโครงการที่เข้ามาทดสอบใน Regulatory Sandbox แล้ว ทั้งหมด 78 โครงการ โดยโครงการที่การทดสอบประสบผลสำเร็จและออกให้บริการในวงกว้างแล้ว จำนวน 38 โครงการ

ADVERTISEMENT


ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์