• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด

Office of Provincial Commercial Affairs Roiet

พณ.จับมือเอกชนจัดงาน “ตลาดนัดโชห่วย ครั้งที่ 12”

innnews 2 มิ.ย. 2565 อ่าน [2]

...
พาณิชย์จับมือเอกชนพัฒนาโชห่วยไทย ให้เป็นสมาร์ทโชห่วย จัดงาน “ตลาดนัดโชห่วย ครั้งที่ 12” กระตุ้นการบริโภคภายในประเทศ

 

นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดงาน “ตลาดนัดโชห่วย ครั้งที่ 12” ที่ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) จัดขึ้น เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการโชห่วยร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ขับเคลื่อนโครงการ “สมาร์ทโชห่วย” ช่วยพัฒนาผู้ประกอบการโชห่วยไทยให้เป็นสมาร์ทโชห่วยผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การปรับภาพลักษณ์ร้านค้า ทั้งในด้านการให้ความรู้แก่ทีมงานและลงพื้นที่ปรับภาพลักษณ์ร้านค้าทั่วประเทศให้มีความสวยงามและเป็นระเบียบ การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี POS

 

โดยร่วมคัดเลือกร้านค้าโชห่วยที่มีความพร้อมและมีศักยภาพด้านเทคโนโลยีนำระบบ POS มาใช้ในการบริหารจัดการ และ การบรรเทาผลกระทบจากโควิด-19 โดยสนับสนุนชุดสินค้าอุปโภคบริโภค รวมมูลค่ากว่า 3,500 บาท สำหรับร้านค้าโชห่วย กองทุนหมู่บ้าน 3,500 ร้านค้า ทั่วประเทศ เพื่อนำไปจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภคในชุมชน อันจะเป็นการช่วยลดภาระต้นทุนให้แก่ผู้ประกอบการ และเพิ่มโอกาสให้ผู้บริโภคได้ซื้อสินค้าราคาประหยัด

 

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์