• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด

Office of Provincial Commercial Affairs Roiet

โครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ปี 2562

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด 15 ส.ค. 2562 อ่าน [32]

...

โครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ปี 2562 ได้เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฯ

ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 จนถึง วันที่ 6 กันยายน 2562 รายละเอียดดังประกาศ พพ. เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ 2562

โครงการเราเป็นโครงการสนับสนุน ให้ผู้ประกอบการใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ โดยสนับสนุนเงินให้ 30% จากราคาระบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ค่ะ โดยผู้ประกอบการต้องออกเอง 70% ค่ะ

สำหรับเงินสนับสนุนของ พพ. (30%) นะคะ

พพ.๑ พื้นที่ติดตั้ง 49.2 ตารางเมตร ราคากลาง 398,520 บาท เงินสนับสนุนเป็นเงินจำนวน 119,556 บาท

พพ.๒ พื้นที่ติดตั้ง 99.2 ตารางเมตร ราคากลาง 803,520 บาท เงินสนับสนุนเป็นเงินจำนวน 241,056 บาท

พพ.๓ พื้นที่ติดตั้ง 166.4 ตารางเมตร ราคากลาง 1,347,854 บาท เงินสนับสนุนเป็นเงินจำนวน 404,356 บาท

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์