• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด

Office of Provincial Commercial Affairs Roiet

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาอาสาพัฒนาและซ่อมแซมระบบไฟฟ้า วัดท่านคร

สพจ.รอ. 24 ต.ค. 2562 อ่าน [35]

...
วันที่ 23 ตุลาคม 2562 เวลา13.00 น. พาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด (นางลักขณา บุญนำ)  นำคณะเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาอาสาพัฒนาและซ่อมแซมระบบไฟฟ้า วัดท่านคร  อำเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์